宜蘭縣教育支援平台 會員登入 會員註冊 我的i教書 發表新文章

https://sites.google.com/a/tmail.ilc.edu.tw/yilan-guo-xiao-zi-fu-zu/xiang-zhen-xun-hui-ji-lu/2019-03-20-yi-lan-shi-zhong-shan-guo-xiao

上述連結使用EIP帳號登入即可觀看

https://sites.google.com/a/tmail.ilc.edu.tw/yilan-guo-xiao-zi-fu-zu/shi-er-nian-guo-jiao/shi-er-nian-guo-jiao-ling-zhao-yan-xi--ping-liang-shi-ti-shi-zuo

上述連結使用EIP帳號登入即可觀看

https://sites.google.com/a/tmail.ilc.edu.tw/yilan-guo-xiao-zi-fu-zu/zi-ran-ke-jiao-xue-fen-xiang/wu-nian-ji-mo-ca-li-jiao-xue-fen-xiang

上述連結用EIP帳號登入後即可觀看!