宜蘭縣教育支援平台 會員登入 會員註冊 我的i教書

« 上一篇 | 下一篇 »

選戰至此,還需要選嗎?
有諺:「上帝要你滅亡,必先讓你瘋狂。」
《聖經》箴言 16:18 驕傲在敗壞以先;狂心在跌倒之前。
18 Pride goeth before destruction: and an hautie spirit before a fall.

20141101邱淑媞發飆痛罵 你們這次不選我 你以為我下次還會再來嗎?等著瞧 不一定
youtube.com
 • 3 個人都說讚。
 • 莊文龍 驕傲
  音讀 kiau-ngōo 
  釋義 1.傲慢自大瞧不起別人。例:伊做人真驕傲。I tsò-lâng tsin kiau-ngōo. (他做人很驕傲。) 

  2.值得自豪的人事物。例:囡仔的成就是爸母的驕傲。Gín-á ê sîng-tsiū sī pē-bú ê kiau-ngōo. (孩子的成就是父母的驕傲。) 

  靠勢
  音讀 khò-sè 
  釋義 1.仗勢、仗恃。例:伊靠勢老爸有名,四界騙食。I khò-sè in lāu-pē ū-miâ, sì-kè phiàn-tsia̍h. (他仗著他老爸有名,四處騙吃騙喝。) 
  2.太過於自信、驕傲自大。例:伊就是傷靠勢,才會失敗。I tō sī siunn khò-sè, tsiah ē sit-pāi. (他就是太驕傲自大,才會失敗。) 

  苛頭
  音讀 khô-thâu 
  釋義 高傲、驕傲。例:彼个人傷苛頭,我無想欲佮伊交陪。Hit ê lâng siunn khô-thâu, guá bô siūnn-beh kah i kau-puê. (那個人太高傲,我不想和他打交道。) 
  異用字 科頭

  激派頭
  音讀 kik-phài-thâu 
  釋 義 拿派頭、擺架子。言語、行為上故做神氣。驕傲誇張,故意顯出自己的身分地位比別人高貴。例:伊愛激派頭就予伊去激,莫插伊。I ài kik-phài-thâu tō hōo i khì kik, mài tshap--i. (他喜歡擺架子讓他擺,別理他。) 
  近義詞 張身勢、激氣

  張身勢
  音讀 tiunn-sin-sè 
  釋義 擺架子、裝模作樣。例:伊真張身勢。I tsin gâu tiunn-sin-sè. (他很會裝模作樣。) 
  近義詞 激派頭

  激氣
  音讀 kik-khuì 
  釋義 擺架子。故意顯示出自己的身分地位比別人高。例:伊真激氣,一身敢若王爺公咧。I tsin gâu kik-khuì, tsi̍t sian kánn-ná ông-iâ-kong--leh. (他很會擺架子,樣子好像王爺。) 
  近義詞 激派頭

  激屎
  音讀 kik-sái 
  釋義 擺架子。裝腔作勢、態度驕傲。例:你莫咧激屎。Lí mài teh kik-sái. (你別這樣擺架子。) 
  http://twblg.dict.edu.tw/holodict_new/result_page.jsp......
  14分鐘 · · 移除預覽


  https://www.facebook.com/stchiou/posts/1498437133760558

  淑媞嗆選民? 對宜蘭的未來與沉重的選舉枷鎖,感到急切又激動! 對於影片被斷章取義、轉貼,引起民眾負面感受,淑媞很自責!

  日前一則新聞採訪,問了淑媞一些坊間耳語,像是: "選舉有利益交換?"、" 這次只是打基礎,目標在下次?" 淑媞的回答相當激動。淑媞說: 我看不起這些枷鎖! 告訴你,若這次不選我, 下次我不一定會再選! 這段採訪遭大量轉貼,有網友覺得是在向選民嗆聲。 也有很多疼愛淑媞的朋友很著急! 特別向大家說明。

  雖然素人參選,備極艱辛,挫折不斷,但淑媞從未氣餒,一直用最陽光而認真的態度在努力。淑媞深知國內外人口遽變的局勢,對宜蘭未來的發展非常憂心,未來四 年,是宜蘭發展的關鍵! 宜蘭絕對不能再等四年了! 然而,坊間不斷有一些負面的選舉耳語,試圖打擊及鬆懈支持者的士氣,像是說: “選贏當縣長、選輸當部長”,製造淑媞沒有認真在選的印象;還有說: “這次先鋪路,下次再來!”,則是讓民眾覺得這次好像無關緊要。這些傳統選舉的思維與耳語,對淑媞像是一個又一個沉重的枷鎖,卻又苦無有效破解之道,非常 困擾。

  該則新聞在10月27日候選人號碼抽籤日來採訪。這一天,大家不論抽到甚麼號碼,都會講一些吉祥話;每個候選人莫不希望有個好彩頭! 淑媞還特別發表了婦幼政策與提升宜蘭十大新動力的政見等,希望爭取民眾支持。當訪問到末了時,記者提出前述這些坊間流言,淑媞激動而急切的說,“看不起這 些枷鎖”,心裡是希望,政治不要只剩選舉,卻不管到底是為何而戰! 淑媞憂心,宜蘭不能再空轉四年了! 很希望民眾嚴肅思考,如果淑媞可以改變宜蘭,是不是就要把握當下,把握這個人口遽變的歷史關鍵! 所以,還講出了破釜沉舟的話: 這次不選我,下次不一定會再出來選了哦! 拜託啊~!!!

  一個宜蘭母親,對宜蘭的未來有深切的危機感與使命感,不希望選民受到耳語影響,不惜表達破釜沉舟的決心,急切之情溢於言表,但斷章取義的畫面,激動的臉龐 只有憂心、沒有笑容,簡直像是在嗆選民! 只能說,一個選舉素人,率真的性情在鏡頭前表露無遺,也吃到了苦頭。淑媞以後會更注意!

  • 林辰帆 這 種斷章取義的剪輯..惡意轉貼的貼文..目前為止有七萬多人瀏覽 了..這已造成當事人很大的困擾和殺傷力..我想邱署長當然也會覺得自己很委屈很自責..雖然已經連夜在做澄清和危機處理了..但也希望大家千萬不要背這 種負面選舉所誤導..都能本於良知和道德勇氣..理智地釐清事情的真像..並且勇敢站出來為她發聲..畢竟宜蘭人還是很善良很有人情味的..給她一點溫暖 吧..以免宜蘭的一線希望..轉眼間化成烏有..希望政治是良性競爭呀
   20小時 · · 8
  • Allen Chen 加油部長
   20小時 · · 4
  • 喵吉啦 我也有看到那則新聞
   感覺記者並非持平報導...
   加油!
   20小時 · · 6
  • 吳恭讓 祝高票當選!
   20小時 · · 3
  • Amber Lin 就當做經驗累積吧,可做警惕自己訪事言語會被有心人亂解讀!
   20小時 · · 5
  • 黃俊 . ,選舉對方最希望你生氣他們好借題發輝來打擊你,這時無論你遇到任何人,事,物會引起你生氣,這時妳要深呼吸馬上冷靜下來,隨即以笑笑以對,並說以後選我不錯,但是現在選我會更好,宜蘭會提早更美好o
   20小時 · · 7
  • 林聰銘 邱署長早,不管那些人如何的重傷妳,希望妳一本當初要參選的理念,繼續走下去。至於妳是否會進入縣府主政,那就看宜蘭縣的鄉親們是否有這個福氣了。我及週邊的親友們絕對支持妳。加油歐。
   20小時 · · 8
  • Ryan Chang 辛苦,加油!!
   20小時 · · 
 
 
用LINE傳送